Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Raport - zakładka obiektu PmReport

Opis:
Podstawowe ustawienia obiektu PmReport
Pozycje konfiguracji:
Nazwa oknaWyświetlana nazwa przeglądarki (nagłówek okna). Wartość opisywanego konfiguratora jest automatycznie przekazywana do szablonu raportu w postaci systemowego słowa kluczowego _syst_objecttitle.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Title.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy ustawianiu właściwości).

Wartość domyślna sOptionsDane przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Szczegółowy opis patrz sOptions.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

 
Chodzi o wyjściowe statyczne ustawienie wpisów. Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki, patrz parametr sOptions w metodzie OpenView. W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Wartość domyślna sParamsUmożliwia ustawić wartość parametrów raportu. Parametry te są wtedy dostępne w parametrze pEvent.Pars zdarzenia onReportRequest. Każdy poszczególny parametr jest worzony identyfikatorem i wartością.

Składnia: "par:name1=value1;par:name2=value2; ...".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

 
Chodzi o statyczne wyjściowe ustawienie wpisów. Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki, patrz parametr sParams w metodzie OpenView. W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
 
Stosunek parametrów PROMOTIC obiektu i raportu: Ważnym jest, że można przekazać parametr PROMOTIC obiektu do raportu jako parametr raportu. Zasadą jest, że parametr PROMOTIC obiektu nie przedostanie się do raportu automatycznie. W raporcie jest konieczne założenie odpowiedniego parametru raportu i przy otwarciu raportu ustawić go wg. wartości PROMOTIC obiektu. To można osiągnąć przy pomocy Makro wyrażenie $.par, który umożliwi w tym konfiguratorze uzyskać wartości parametrów PROMOTIC obiektu i wytworzyć z nich parametry raportu.

Przykład: Istnieją parametry PROMOTIC obiektu "name1" oraz "name2" o wartościach "boiler" oraz "temperature". Wartości tych parametrów mają zostać przekazane do tak samo nazwanych parametrów raportu podczas jego otwarcia. Makro wyrażenie: $.join("par:name1=",$.par("name1"),";par:name2=",$.par("name2"),";") zostanie opracowanie na: "par:name1=boiler;par:name2=temperature;". Czyli poprzez opracowanie makro wyrażenia z wykorzystaniem wartości PROMOTIC obiektu została uzyskana wartość konfiguratora, który ustawia wartości parametrów raportu przy otwarciu tego raportu.

Typ zapisu źródła szablonu raportuOkreśla, czy szablon raportu jest zapisany na dysku w oddzielnym pliku czy też bezpośrednio w obiekcie PmReport.
0 - szablon raportu jest zapisany w pliku na dysku - Szablon raportu jest zapisany w formie oddzielnego pliku na dysku, patrz konfigurator Plik źródłowy z szablonem raportu.
1 - szablon raportu jest zapisany bezpośrednio w obiekcie - Szablon raportu jest zapisany lokalnie bezpośrednio w obiekcie PmReport, patrz konfigurator Szablon raportu zawarty bezpośrednio w obiekcie. Uwaga!Przez usunięcie obiektu PmReport zostanie usunięty również lokalnie zapisany raport. Przez skopiowanie obiektu PmReport zostanie również skopiowany lokalnie zapisany raport.
Plik źródłowy z szablonem raportuŚcieżka oraz nazwa pliku źródłowego z szablonem raportu.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Plik źródłowy musi mieć formę, która jest opisana w Opis źródłowego pliku obiektu PmReport.

Szablon raportu zawarty bezpośrednio w obiekcieZawartość szablonu raportu jest zapisana bezpośrednio w obiekcie. Jeżeli raport nie jest zmieniany, wtedy może być zaletą, że zawartość raportu jest zapisana bezpośrednio w projekcie (plik *.PRA), bez konieczności stosowania oddzielnych plików na dysku.

Plik źródłowy musi mieć formę, która jest opisana w Opis źródłowego pliku obiektu PmReport.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice