Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmReport (Raport)

Opis:
Patrz: PmReport - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt można wytworzyć jako pusty z oferty Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa" lub jako wstępnie ustawiony Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmReport)".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
MakeReport Wytworzy raport końcowy (ręczny sposób)
RemoveAllKeyValues Usunięcie wszystkich słów kluczowych
SaveToFile Zapisanie raportu końcowego do pliku
SaveToString Zapisanie raportu końcowego do łańcucha
SetKeyValue Ustawia wartośc słowa kluczowego
SourceFile Ścieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu
Title Nazwa okna
Zdarzenia:
onReportRequest Jest wywołane przy wymogu uzyskania raportu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Raport Podstawowe ustawienia obiektu PmReport
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice