Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web serwer - zakładka obiektu PmReport

Opis:
Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Pozycje konfiguracji:
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera
PmWeb obiektŚcieżka w drzewie obiektów do obiektu PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator Web elementuOkreśla unikalny identyfikator Web elementu. Zupełny Adres URL do tego elementu wygląda na przykład:

"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Wyświetl w HTML liście elemetówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany element będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy elementów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany element nie będzie się znajdować na liście elementów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.

Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce Web można tą opcję zablokować przez naciśnięcie klawisza Shift i równocześnie klikniesz na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) elementy.

Notatka:
Za pomocą tej zakładki można obiekt zarejestrować jako komponent do Web serwera (tzn. do obiektu PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang).

Klient, który chce przeglądać strony tej komponenty, musi posiadać uprawnienie WebRead. Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmWebClient".

 
Jeżeli obiekt jest zarejestrowany, wtedy w intranecie oferuje strony webowe pod następującym adresem URL:
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/Strona

Gdzie:

NazwaKomputera - jest nazwą sieciowoą komputera, na którym jest uruchomiona niniejsza aplikacja PROMOTIC.
Port - port ustawiony w obiekcie PmWeb (jeżeli port jest równy 80, wtedy jego wprowadzanie nie jest konieczne)
IdElementu - jeżeli element jest bezpośrednio zarejestrowany w obiekcie PmWeb, wtedy tutaj występuje tekst wprowadzony w konfiguratorze "Identyfikator Web elementu" w tejże zakładce. Jeżeli element jest zarejestrowany w obiekcie PmWebFolder lub PmWebLang, wtedy przed tym znajduje się jeszcze identyfikator tego obiektu, a więc na przykład "IdFoldera/IdElementu", itd.
Strona - nazwa strony, która jest oferowana przez obiekt. Jeżeli strona nie jest ustawiona, wtedy zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana strona.
 
Lista oferowanych stron:
report.htm - Strona zawierająca raport. Chodzi o wstępnie (default) ustawioną nazwę dla omawianego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice