Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveAllKeyValues - metoda obiektu PmReport

Opis:
Usunięcie wszystkich słów kluczowych, które wcześniej zostały ustawione metodą SetKeyValue.
Składnia:
RemoveAllKeyValues
Wołanie:
oReport.RemoveAllKeyValues
Notatka:
Usunięcie słów kluczowych nie ma wpływ na aktualnie wczytany plik źródłowy raportu, jak również na aktualny raport końcowy w obiekcie cache.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice