Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - wlaściwość obiektu PmReport

Opis:
Nazwa okna.
Składnia:
Title As String
Wołanie:
s = oReport.Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa okna" niniejszego obiektu. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy ustawianiu właściwości).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice