Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SourceFile - wlaściwość obiektu PmReport

Opis:
Ścieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu.
Składnia:
SourceFile As String
Wołanie:
s = oReport.SourceFile
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu" niniejszego obiektu. Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Jeżeli zapisaniem do właściwości dojdzie do nowego wczytania pliku z wzorem, wtedy zmiana ta przejawi się w raporcie końcowym aż po aktualizacji (patrz automatyczny/ręczny sposób aktualizacji w opisie PmReport).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice