Update cookies preferences
Promotic

onExpand - zdarzenie obiektu PmfTree

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas rozpakowania lub spakowania elementu drzewa.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.Item(Object) Element drzewa (obiekt PmfTreeItem), który został rozpakowany lub spakowany.
ev.Type(Long) Określa, czy element drzewa został rozpakowany lub spakowany.
0 - Element drzewa został spakowany.
1 - Element drzewa został rozpakowany.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
 
Zdarzenie zostanie wywołane jeżeli rozpakowanie lub spakowanie elementu drzewa zostanie wykonane na przykład za pomocą myszki, z poziomu klawiatury lub z powodu wołania metod SetSel, SetExpanded, SetVisible, itd.
 
Zdarzenie to nie zostanie wywołane jeżeli w ropzpakowanej pozycji zostały usunięte wszystkie podelementy lub jeżeli pozycja została usunięta.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfTree (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onExpand.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTreeItemExpand(ev)
{
Pm.Debug("PmfTree.onExpand, tree item id = " + ev.Item.Id ", expand type = " + ev.Type);
}

var oForm = pMe.Form;
var oTree = oForm.CreateItem("tree", "id_tree1");
var oRoot = oTree.TreeRoot;
oRoot.CreateItem("item1");
oRoot.CreateItem("item2");
// ... dodatkowe ustawienia drzewa

oTree.AddEvent("onExpand", "treeitemexpand", onTreeItemExpand);
© MICROSYS, spol. s r.o.