Update cookies preferences
Promotic

PmgPipe- vodorovně

Vytvoří objekt PmgPipe.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Potrubi / Potrubí (PmgPipe)".
PmgPipe:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
ŠířkaŠířka potrubí
BarvaBarva vnitřku potrubí.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Okraj šířkaŠířka okraje potrubí. (v pixelech).
VzorObrázek vzoru proudění.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StreamFile.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

- Pokud vzor je prázdný řetězec, pak se vzor nezobrazuje.
- Lze použít předdefinované vzory proudění, které jsou v systému PROMOTIC umístěné ve složce #pmres:Img - viz Proudění - Obrázky. Kromě těchto vzorů lze použít jakýkoli jiný vzor (soubor s obrázkem ve formátu svg, png, jpg, bmp ...).
- Vzor je rozmnožen do celé plochy potrubí a proto by měl být vytvořen tak, aby na sebe plynule navazoval.
- Obrázek vzoru musí být vždy vytvořen tak, aby vzorem byla orientována do vodorovného potrubí. Pokud se tento obrázek vzoru použije ve svislém potrubí, pak je ještě před zmnožením vzoru provedeno jeho otočení o 90°.
- Každou periodu (viz StreamPeriod) je obrázek vzoru posunut o 3 pixely, a proto je vhodné používat obrázky šířky 9 nebo více pixelů (výška může být jakákoliv).
SměrSměr proudění.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StreamDirection.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
1 = Vtéká zleva
2 = Vtéká shora
4 = Vtéká zprava
8 = Vtéká zdola

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.