Promotic

PmgPipe - téčko vpravo

Vytvoří objekt PmgPipe.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Potrubi / Potrubí (PmgPipe)".
PmgPipe:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
ŠířkaŠířka potrubí
BarvaBarva vnitřku potrubí.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Okraj šířkaŠířka okraje potrubí. (v pixelech).
PoloměrPoloměr zakřivení potrubí (v pixelech).

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.