Promotic

Předkonfigurace "Tabulka jednoduchá"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako jednoduchá tabulka s pevným počtem řádků a sloupců.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tabulka".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten plní obsah pomocí proměnné s názvem "values". Hodnota této proměnné je plněna v metodě projektanta GetData tohoto objektu. (Pro testovací účely jsou v této metodě data emulována.)

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné
- Titles - názvy sloupců tabulky (názvy oddělené středníkem)
- ColsWidth - šířky sloupců tabulky (šířky oddělené středníkem)
- RowsHeight - zadaná výška řádků (hodnota společná pro všechny řádky)
- Rows - celkový počet řádků (včetně řádku s názvy sloupců).


Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit: Další konfigurační proměnné rodičovského Pmg objektu jsou na začátku samotného kontextu.
- nBorder - šířka čar mřížky tabulky
- sTabBgColor - barva pozadí dat tabulky
- sTabBorderColor - barva mřížky tabulky
- sTabTitleColor - barva textu názvu sloupců
- sTabTitleBgColor - barva pozadí názvu sloupců
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Názvy sloupců tabulky (oddělené středníkem ;)(va0;val1;val2;va3;val4;val5; ...)
Šířka sloupců tabulky (oddělené středníkem ;)(140;100;100;100;100;100; ...)
Počet řádků v tabulcePočet řádků včetně řádku s názvy sloupců.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.