Promotic

Předkonfigurace "Tabulka s grafem"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako tabulka denních hodnot v měsíci s grafickým zobrazením.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tabulka".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten plní obsah pomocí proměnné s názvem "values". Hodnota této proměnné je plněna v metodě projektanta GetData tohoto objektu. (Pro testovací účely jsou v této metodě data emulována.)

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné
- Titles - názvy sloupců tabulky (názvy oddělené středníkem)
- ColsWidth - šířky sloupců tabulky (šířky oddělené středníkem)
- GraphColors - barvy grafického vyjádření hodnot jednotlivých sloupců (barvy oddělené středníkem)
- RowsHeight - zadaná výška řádků (hodnota společná pro všechny řádky)
- Rows - celkový počet řádků (včetně řádku s názvy sloupců).


Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit: Další konfigurační proměnné rodičovského Pmg objektu jsou na začátku samotného kontextu.
- nBorder - šířka čar mřížky tabulky
- sTabBgColor - barva pozadí dat tabulky
- sTabBorderColor - barva mřížky tabulky
- sTabTitleColor - barva textu názvu sloupců
- sTabTitleBgColor - barva pozadí názvu sloupců


První sloupec je nakonfigurován staticky kde jednotlivé řádky určují den v měsíci. Doporučený počet sloupců hodnot (mimo 1. sloupec) je 1 - 3. Tento počet sloupců v tabulce určuje proměnná Titles mezi názvem prvního a posledního sloupce. (Pro více sloupců není grafický průběh přehledný.)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Názvy sloupců tabulky (oddělené středníkem ;)(Day;Water;Gas;Graph;) První sloupec (den v měsíci) a poslední sloupec (grafické zobrazení hodnot) je statický. Všechny sloupce mezi názvem prvního a posledního sloupce budou dynamické. Hodnota tohoto konfigurátoru bude přenesena do proměnné Titles.
Šířka sloupců tabulky (oddělené středníkem ;)(40;100;100;*;) Znak * představuje zbytek do celkové šířky Pmg objektu a je vyhrazen pro grafické zobrazení hodnot. Jejich počet musí souhlasit s počtem hodnot v předchozím konfigurátoru.
Maximální možná hodnota datV proměnné valMax se nastaví maximální možná hodnota, která může být v tabulce zobrazena. Ta bude považovana jako 100% délky pro grafické zobrazení hodnot tabulky.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.