Update cookies preferences
Promotic

PmgWTable

Vytvoří objekt PmgWTable.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tabulka".
 
Předkonfigurace vytvoří tabulku, která může mít nastaveny metody a události pomocí kterých lze plnit nebo editovat její obsah.
 
Pomocí metody InitTable se definuje rozměr a popisky fixních oblastí tabulky. Pomocí metody FillTable se plní její obsah.

PmgWTable:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ tabulky
Prázdná nenakonfigurovaná
S pevným počtem řádků
S proměnlivým počtem řádků
Editace hodnot tabulky
Není povoleno
Po označeném řádku
Po jednotlivých buňkách
Počet fixních řádkůFixní řádek pro popisy záhlaví sloupců
0
1
Počet fixních sloupcůFixní sloupec pro popisy řádků tabulky
0
1
Počet řádků (včetně fixního řádku)Počet řádků tabulky včetně fixní části
Názvy řádků (oddělené čárkou)Seznam názvů řádků (oddělené čárkou).
Počet sloupců (včetně fixního sloupce)Počet sloupců tabulky včetně fixní části
Názvy sloupců (oddělené čárkou)Seznam názvů sloupců (oddělené čárkou).

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.