Promotic

Předkonfigurace "Karty pro přepínání obrazů v rámu"

Vytvoří složený objekt PmgBox s podobjekty PmgCanvas a PmgFrame nakonfigurovaný jako přepínací karty.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Jiný obraz (PmgFrame)".

Objekt PmgCanvasproměnné Titles a Widths typu String. Jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem.
Proměnná Titles obsahuje popisky jednotlivých karet a tím i jejich počet.
Proměnná Widths určuje jak budou jednotlivé karty široké.
Proměnná Index nastaví aktivní kartu.


V události onMousePress je skript, který zajišťuje přepínání jednotlivých karet. Umožňuje také nakonfigurovat akci, která bude s přepnutím spojena. Pro první dvě karty je metodou CreateView přednastaveno otevření Web stránek v objektu PmgFrame.

V úvodu události onDraw jsou proměnné, kterými lze nastavit barevný vzhled karet, velikost a barvu popisků a také šířku okrajů.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Popisky karetPopisky karet oddělené středníkem
Zadané šířky karetZadané šířky karet oddělené středníkem

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.