Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Rám pro zobrazení stránky zadané URL adresy"

Vytvoří objekt PmgFrame zobrazující stránku zadané URL adresy.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

URL adresaURL adresa stránky, například https://www.promotic.eu.

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice