Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Rám pro zobrazení obrazu, reportu, prohlížeče alarmů"

Vytvoří objekt PmgFrame zobrazující PmaPanel, PmaReport, ...
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Cesta k objektuCesta k objektu PmaPanel, PmaReport, ...

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice