Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz jako systémový toolbar s popisky"

Obraz nakonfigurovaný jako nástrojová lišta se systémovými tlačítky.
 
- Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Nástrojová lišta (Toolbar)".

Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Obraz obsahuje tlačítka (objekt PmgButton) nakonfigurovaná jako základní systémové nástroje pro ovládání aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Toolbar"


Historie:
Pm8.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice