Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz jako toolbar"

Obraz nakonfigurovaný jako nástrojová lišta se dvěma tlačítky.
 
- Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Nástrojová lišta (Toolbar)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Obraz obsahuje dvě tlačítka (objekt PmgButton). První je nakonfigurované pro otevření obrazu. Druhé je typu "menu". Obraz slouží jako vzor pro tvorbu toolbaru.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Toolbar"


Historie:
Pm8.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice