Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Obraz jako systémový toolbar bez popisků"

Obraz nakonfigurovaný jako nástrojová lišta se systémovými tlačítky.

- Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Nástrojová lišta (Toolbar)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Obraz obsahuje tlačítka (objekt PmgButton) nakonfigurovaná jako základní systémové nástroje pro ovládání aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Toolbar"
© MICROSYS, spol. s r.o.