Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetKeyValue - metoda objektu PmReport

Popis:
Nastaví hodnotu klíčového slova (jedná se o pár klíč a hodnota).
Syntaxe:
SetKeyValue(sKey As String, vValue As Variant)
Volání:
oReport.SetKeyValue sKey, vValue
Parametry:
sKey(String) Identifikátor klíčového slova ("color", "value", "width" ...).
vValue(Variant) Hodnota klíčového slova ("#ff0000", 80, "20%" ...).
Poznámka:
Pomocí klíčových slov lze do sestavy dostat i velké množství aktuálních hodnot z aplikace. Lze předávat jednotlivé hodnoty jakéhokoliv datového typu (Variant), ale i celá jednorozměrná a dvojrozměrná pole. Použití klíčových slov při transformaci vzoru sestavy na výslednou sestavu viz Popis zdrojového souboru objektu PmReport.
Viz také:
Příklad:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice