Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MakeReport - metoda objektu PmReport

Popis:
Metoda vytvoří výslednou sestavu z aktuálně načteného souboru se vzorem sestavy (zadáno ve vlastnosti SourceFile) a s aktuálně platnými hodnotami klíčových slov (zadanými metodou SetKeyValue).
Syntaxe:
MakeReport
Volání:
oReport.MakeReport
Poznámka:
Metoda slouží k ručnímu vytváření výsledné sestavy z aplikace (viz ruční způsob popsaný v PmReport), pokud se nepoužije automatický způsob pomocí události onReportRequest. Výsledná sestava v cache objektu je nahrazena novou výslednou sestavou.
Příklad:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice