Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveAllKeyValues - metoda objektu PmReport

Popis:
Smazání všech klíčových slov, které byly předtím nastaveny metodou SetKeyValue.
Syntaxe:
RemoveAllKeyValues
Volání:
oReport.RemoveAllKeyValues
Poznámka:
Smazání klíčových slov neovlivní aktuálně načtený zdrojový soubor sestavy, ani aktuální výslednou sestavu v cache objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice