Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmReport

Popis:
Titul okna.
Syntaxe:
Title As String
Volání:
s = oReport.Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul okna" tohoto objektu. Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při nastavování vlastnosti).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice