Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmReport (Sestava)

Popis:
Viz: PmReport - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k vytváření sestav z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Objekt lze založit jako prázdný z nabídky Předkonfigurace ve skupině "Základní" nebo jako předkonfigurovaný Předkonfigurace ve skupině "Sestava (PmReport)".

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
MakeReport Vytvoří výslednou sestavu (ruční způsob)
RemoveAllKeyValues Smazání všech klíčových slov
SaveToFile Uložení výsledné sestavy do souboru
SaveToString Uložení výsledné sestavy do řetězce
SetKeyValue Nastaví hodnotu klíčového slova
SourceFile Cesta a název zdrojového souboru se vzorem sestavy
Title Titul okna
Události:
onReportRequest Vyvolá se při požadavku získání sestavy
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Report Základní nastavení objektu PmReport
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice