Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToString - metoda objektu PmReport

Popis:
Uložení výsledné sestavy do řetězcové proměnné.
Syntaxe:
SaveToString(sParams As String) As String
Volání:
s = oReport.SaveToString("")
Parametry:
sParams(String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů sestavy. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest. Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.

Syntaxe: "par:name1=value1;par:name2=value2; ...".

Statické výchozí hodnoty parametrů sParams lze nastavit v konfigurátoru PmReport > Report > Výchozí hodnota sParams. V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Viz také:
Příklad:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice