Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StateEx - vlastnost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Vrací jeden z pěti stavů tlačítka.
Syntaxe:
StateEx As Long
Volání:
n = oButtonTwo.StateEx
Hodnoty:
0 - zakázané tlačítko
1 - normální tlačítko ve stavu 0
2 - stisknuté tlačítko ve stavu 0
3 - normální tlačítko ve stavu 1
4 - stisknuté tlačítko ve stavu 1
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Používá se k přímé změně barvy nebo bitové mapy tlačítka vazbou typu T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Ve skriptu událostí prvků Web obrazu se však musí číst pomocí metody GetProp.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice