Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - záložka prvku PmiButtonTwo

Popis:
Vlastnosti tlačítka ve stavu 0 nebo 1. Navíc má další konfigurátory v záložce Button.
Konfigurační položky:
TextKonfigurátor pro nastavení textu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Value a FontId.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

PísmoPísmo textu.
BarvaBarva textu
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je jen u prvků PmiText, PmiButton a PmiButtonTwo)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Soubor s obrázkemSoubor s obrázkem (svg, jpg, png, bmp, wmf..), který bude vykreslen v tlačítku. Pomocí datové vazby T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot lze obrázek měnit v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (viz StateEx).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ImageSrc.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Zobrazit obrázekUmístění obrázku v tlačítku:
přes celý prvek - Obrázek bude roztažen přes celé tlačítko.
jako tapetu - Obrázek se bude opakovat přes celé tlačítko.
vlevo od textu - Obrázek bude jako ikona vlevo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
Vpravo od textu - Obrázek bude jako ikona Vpravo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
nahoře od textu - Obrázek bude jako ikona nad textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
dole od textu - Obrázek bude jako ikona pod textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice