Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Text1 - vlastnost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Text v tlačítku pro stav 1.
Syntaxe:
Text1 As String
Volání:
s = oButtonTwo.Text1
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice