Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ImageSrc1 - vlastnost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku ve stavu 1.
Syntaxe:
ImageSrc1 As String
Volání:
s = oButtonTwo.ImageSrc1
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor s obrázkem" tohoto objektu. Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf..) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz PmiItem.Refresh).

Zadáním neplatného souboru nebo prázdného řetězce se zobrazení obrázku potlačí.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.) Čtení této vlastnosti je funkční pro Web obrazy pouze pokud byla předtím tato vlastnost změněna - tzn. nelze číst hodnotu, která byla nastavena pouze v konfigurátoru Soubor s obrázkem.
Viz také:
Příklad:
Zobrazení obrázku ve stavu 1
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oButtonTwo = pMe.Items("/ButtTwo0");
oButtonTwo.ImageSrc1 = "#pmres:Img/IconStop1.svg";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice