Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonUp - událost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění prvku klávesnicí nebo myší.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.State - (Long) Původní stav tlačítka.
pEvent.NextState - (Long) Příští stav tlačítka. Je systémem předvyplněn na hodnotu stavu opačnou proti stavu State. Změnou této předvypněné hodnoty lze potlačit přepnutí stavu, není-li toto přepnutí žádoucí (např. akce selhala, proto není žádoucí přepnout stav tlačítka).
Poznámka:
Tato událost se vyvolá jen pokud je zatržen konfigurátor Ovládání povoleno.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy. Pro Web obraz však zatím není funkční zápis do vlastnosti pEvent.NextState.
 
Stav tlačítka lze mimo tuto událost zjistit pomocí vlastnosti State.
Příklad:
If pEvent.NextState = 1 Then
  ' přechod do stavu 1
Else
  ' přechod do stavu 0
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice