Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonUp - událost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění tlačítka klávesnicí nebo myší.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.State - (Long) Původní stav tlačítka.
pEvent.NextState - (Long) Příští stav tlačítka. Je systémem předvyplněn na hodnotu stavu opačnou proti stavu State. Změnou této předvypněné hodnoty lze potlačit přepnutí stavu, pokud není toto přepnutí žádoucí (např. akce selhala, proto není žádoucí přepnout stav tlačítka).
Poznámka:
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy. Pro Web obraz však zatím není funkční zápis do vlastnosti pEvent.NextState.
 
Stav tlačítka lze zjistit také pomocí vlastnosti State.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.NextState == 1)
  //přechod do stavu 1
else
  //přechod do stavu 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice