Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorText1 - vlastnost objektu PmiButtonTwo

Popis:
Barva textu v tlačítku pro stav 1.
Syntaxe:
ColorText1 As String
Volání:
oButton.ColorText1 = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oButton.ColorText1 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice