Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CountType - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Způsob určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky.

Umístění hlavních dílků nebo čar vůči hodnotám je dáno nastavením vlastnosti AlignType.

Syntaxe:
CountType As String
Volání:
oTicks.CountType = s
Hodnoty:
"auto" (přednastaveno) - Počet hlavních dílků je spočten automaticky dle aktuálního rozsahu (délky) osy. Vlastnost CountValue je nevyužita.
"distancevalue" - Hodnota ve vlastnosti CountValue určuje vzdálenost dvou dílků v jednotkách osové veličiny.

V případě hodnotové osy (Y-ové) je to reálné číslo - určuje vzdálenost dvou hlavnich dilků.

V případě časové osy je to reálné číslo - určuje vzdálenost ve dnech, například hodnota 1/12 znamená diferenci 2 hodiny, hodnota 1 diferenci 1 den.

"sec" - Volba platná jen u časové osy. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v sekundách. Určuje vzdálenost dvou dílků v jednotkách osové veličiny, například hodnota 3 znamená diferenci 3 sekundy.
"min" - Volba platná jen u časové osy. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v minutách. Například hodnota 2 znamená diferenci 2 minuty.
"hour" - Volba platná jen u časové osy. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v hodinách. Například hodnota 3.5 znamená diferenci 3 a půl hodiny.
"day" - Volba platná jen u časové osy. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána ve dnech. Například hodnota 5 znamená diferenci 5 dní.
"distancepercent" - Hodnota ve vlastnosti CountValue určuje vzdálenost dvou dílků (čar) v procentech délky osy. Například hodnota 30 znamená, že vzdálenost dvou hlavních dílků je 30/100 délky osy.
"count" - Vlastnost CountValue určuje počet hlavních dílků (čar).
"trendpoints" - Platná volba jen pro mřížku časové osy (objekt tvTicks) patřící objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "trendpoints" 'je DOBŘE

Čáry mřížky časové osy jsou u naměřených hodnot.

"scaleticksmain" - Platná volba jen pro mřížku (pro objekt tvTicks) patřící objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'je DOBŘE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'je ŠPATNĚ

Počet je stejný jako počet zadaný ve vlastnosti CountType objektu tvTicks patřícímu objektu tvScale, tzn. počet čar mřížky (rastru) bude přesně stejný jako počet hlavních dílků stupnice (hodnotové nebo časové). Má smysl nastavovat současně s nastavením vlastnosti AlignType na hodnotu 10.

"scaleticksall" - Platná volba jen pro mřížku (pro objekt tvTicks) patřící objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'je DOBŘE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'je ŠPATNĚ

Počet je stejný jako počet zadaný ve vlastnosti CountType objektu tvTicks patřícímu objektu tvScale, tzn. počet čar mřížky (rastru) bude přesně stejný jako počet hlavních a vedlejších dílků stupnice (hodnotové nebo časové). Má smysl nastavovat současně s nastavením vlastnosti AlignType na hodnotu 10.

Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet dílků jak" tohoto objektu.
Příklad:
Viz Příklady v popisu objektu tvTicks
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice