Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignValue - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám.
Syntaxe:
AlignValue As Variant
Volání:
oTicks.AlignValue = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota zarovnání" tohoto objektu.

Vlastnost je nevyužita, pokud hodnota ve vlastnosti AlignType je menší než 2. Pokud je větší nebo rovno 2, pak udává zarovnání hlavního dílku stupnice.

Příklad:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice