Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignValue - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám osy. Vlastnost je nevyužita, pokud hodnota ve vlastnosti AlignType je menší než 2. Pokud je větší nebo rovno 2, pak udává zarovnání hlavního dílku stupnice.
Syntaxe:
AlignValue As Variant
Volání:
oTicks.AlignValue = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota pro zarovnání,zavisí na 'Typu zarovnání'" tohoto objektu.
Příklad:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice