Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignValue - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám.
Syntaxe:
AlignValue As Variant
Volání:
oTicks.AlignValue = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota zarovnání" tohoto objektu.

Vlastnost je nevyužita, pokud hodnota ve vlastnosti AlignType je menší než 2. Pokud hodnota je větší nebo rovno 2, pak určuje zarovnání hlavního dílku stupnice.

Příklad:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice