Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignType - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Typ zarovnání hlavních dílků stupnice (objektu tvScale) nebo čar mřížky (objektu tvGrid) vůči hodnotám na ose (časové/hodnotové).

Určuje, které hodnoty stupnice budou mít hlavní dílek (a tím i popisek = label) nebo čáru mřížky.

Například lze definovat, že popisek má být u hodnoty na časové ose v 10:00 hod a pak vždy každých 8 hodin.

Syntaxe:
AlignType As Long
Volání:
oTicks.AlignType = n
Hodnoty:
0 - Žádné zarovnání
1 (přednastaveno) - Automatické zarovnání podle aktuálního rozsahu osy. Vlastnost AlignValue je nevyužita.
2 - Hodnota ve vlastnosti AlignValue určuje absolutní hodnotu, na které má být umístěn hlavní dílek.

V případě hodnotové osy (Y-ové) je to reálné číslo. Například 0 ve vlastnosti AlignValue znamená, že popisek stupnice bude na hodnotě 0 a na každé další hodnotě dle určení počtu hlavních dílků CountType, CountValue.

V případě časové osy je to reálné číslo odpovídající absolutnímu času ve dnech. Například hodnota 1/4 ve vlastnosti AlignValue znamená, že hlavní dílek bude na hodnotě 06:00:00 hod., hodnota 0 znamená čas 00:00:00. Další hlavní dílky jsou určeny nastavením vlastností CountType, CountValue.

3 - Zarovnání v procentech. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota, na které má být hlavní dílek v procentech vůči rozsahu (délce) osy. Například hodnota 30 znamená, že hlavní dílek bude i s popiskem v 30/100 délky osy (časové, hodnotové). Další hlavní dílky jsou určeny nastavením vlastností CountType, CountValue.
10 - (platná volba pouze pokud je hodnota vlastnosti nastavena v objektu tvTicks patřícímu objektu tvGrid) Zarovnání je stejné jako zarovnání vlastnosti AlignType objektu tvTicks patřícímu objektu tvScale, tzn. čáry mřížky (rastru) budou zarovnány přesně na hlavní dílky stupnice (hodnotové nebo časové).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ zarovnání" tohoto objektu.
Příklad:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice