Update cookies preferences
Promotic

PmaRoot - Workspace z paskiem narzędziowym

Konfiguracje wstępne do wytworzenia nowej aplikacji.

Wygląd tej aplikacji tworzy obszar roboczy rozdzielony na górną framugę z paskiem narzędziowym i dolną framugą z obszarem przeznaczonym dla paneli aplikacji.

Wytworzy wstępny panel PmaPanel aplikacji (MainPanel) w drzewie Pma obiektów. Następnie obszar roboczy PmaWorkspace z dwiema obiektami podległymi PmaPanel:
- Panel (About) jest ustawiony jako okno "O aplikacji"
- Panel (Toolbar) jest ustawiony jako pasek narzędziowy.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa aplikacjiTekst wyświetlony w nagłówku obszaru roboczego.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaWorkspace > Workspace > Wyświetlana nazwa okna" zostanie ustawiony na daną wartość.
Włóż okno "O aplikacji"Aplikacja będzie zawierać okno "O aplikacji" i przycisk w pasku narzędzi z odniesieniem do tego okna.
Nazwa firmy dostarczającej aplikacjęDla okna "O aplikacji"
Wytworzone dla firmyDla okna "O aplikacji"
Oferować aplikację do WebuJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest wytworzony obiekt PmaWeb, który z aplikacji PROMOTIC wytworzy Web serwer i pozostałe obiekty mogą być przez wytworzony obiekt oferowane do Webu.
Typ licencji runtimeKonfigurator określa sposób przyszeregowania licencji aplikacji w runtime (patrz również Lista typów licencji systemu PROMOTIC).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Typ licencji runtime" zostanie ustawiony na daną wartość.
LicKey1 - według nośnika licencyjnego (zezwól PmRtTestFree) (domyślnie) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree (patrz PmFree).
LicKey2 - według nośnika licencyjnego (zabroń PmRtTestFree) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji nie zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree i dlatego aplikację nie będzie można uruchomić.
PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtFree (patrz PmFree).
PmRtDemo - demo runtime, nieograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtDemo. Opisywany tryb runtime umożliwia uruchomienie dowolnie dużej aplikacji w celach demonstracyjnych. Zawiera dialogi ostrzegawcze oraz czasowe ograniczenie działania aplikacji do 1 godziny. Nie jest przeznaczony do uruchamiania rzeczywistych aplikacji.
Główny język runtimeOkreśla główny język narodowy, który zostanie wykorzystany w uruchomionej aplikacji (w runtime) systemu PROMOTIC (jeżeli komponent wymagający lokalizowany tekst jawnie nie zaznaczy innego języka).
Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli został wybrany identyfikator "develop" (rozwój), wtedy zostanie zastosowany język środowiska deweloperskiego. Notatka: Język dla środowiska deweloperskiego określa się w menu " > Ustawienia PROMOTIC" w konfiguratorze "Język środowiska deweloperskiego".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.RtLang.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime" zostanie ustawiony na daną wartość.
Aplikacja wielojęzykowaWytworzy wsparcie dla aplikacji wielojęzykowej Patrz: Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych
Wszystkie wykorzystane językiLista wszystkich języków narodowych równocześnie wspieranych w uruchomionej aplikacji.
W liście powinien się znajdować również język zamieszczony w konfiguratorze "Główny język runtime". Jeżeli nie ma go w liście, wtedy zostanie automatycznie dopełniony.
Lista informuje system PROMOTIC o tym, które języki lokalizowanych tekstów aplikacji mają zostać wczytane do pamięci komputera po uruchomieniu aplikacji. Służy więc do optymalizacji wczytywania tak, żeby nie dochodziło do wczytania języków, których aplikacja nie będzie wspierać. Własną listę tworzę skróty poszczególnych języków oddzielona znakiem przecinek (,).
Jeżeli aplikacja jest przeznaczona tylko dla jednego języka, wtedy ten konfigurator powinien pozostać pusty.
Obecną listę języków stosuje dla obiektu PmaWebLang, który oferuje do Web serwera wersje językowe stron Webowych.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki" zostanie ustawiony na daną wartość.
© MICROSYS, spol. s r.o.