Promotic

Předkonfigurace "Dvoupolohová regulační klapka"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako Dvoupolohová regulační klapka.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Obrázek / Vzduchotechnika / Potrubí".

Proměnná state tohoto objektu ovládá polohu regulační klapky. V události onMousePress je skript, kterým lze klapku ovládat tlačítkem myši.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
BarvaVýchozí barva plochy objektu ve formátu #RRGGBB

Historie:
Pm8.02.07: Vytvořeno
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.