Promotic

Předkonfigurace "Potrubí vzduchotechniky ohyb"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako Potrubí vzduchotechniky ohyb.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Obrázek / Vzduchotechnika / Potrubí".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
BarvaVýchozí barva plochy objektu ve formátu #RRGGBB

Historie:
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.