Promotic

Vzduchotechnika - PmgCanvas

Tato skupina předkonfigurací parametrizuje Pmg objekt PmgCanvas.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Obrázek".

Seznam předkonfigurací:

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.