Promotic

RImgIcon0

Nastavení spojené s určitým typem obrázku zobrazované při výběru objektu.
RImgIcon0:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.