Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsReadOnly - vlastnost objektu PmNumber

Popis:
Zjistí, zda hodnota tohoto objektu je jen pro čtení nebo i pro zápis
Syntaxe:
IsReadOnly As Boolean
Volání:
b = oNumber.IsReadOnly
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu. Pokud je hodnota tohoto objektu jen pro čtení (konstanta), pak metoda vrací true, v jiném případě metoda vrací false.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice