Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsReadOnly - vlastnost objektu PmNumber

Popis:
Zjištění, zda hodnota tohoto je objektu pouze pro čtení nebo i pro zápis
Syntaxe:
IsReadOnly As Boolean
Volání:
b = oNumber.IsReadOnly
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu. Pokud je hodnota tohoto objektu pouze pro čtení (konstanta), vrací metoda true, jinak vrací false.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice