Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetDtS - metoda objektu PmNumber

Popis:
Textový identifikátor datového typu hodnoty tohoto objektu.
Syntaxe:
GetDtS As String
Volání:
s = oNumber.GetDtS()
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice