Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmNumber

Popis:
Nastaví/vrací, zda tento objekt komunikuje pomocí DDE jako DDE klient
Syntaxe:
DdeClientEnabled As Boolean
Volání:
oNumber.DdeClientEnabled = false
Hodnoty:
true (přednastaveno) - DDE komunikace v tomto objektu je povolena
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost má smysl pouze pokud je v záložce DDE tohoto objektu nakonfigurována komunikace pomocí DDE a to jako DDE klient. V běžící aplikaci pak lze pomocí této vlastnosti komunikaci zakázat nebo opětovně spustit.

Zákaz komunikace touto vlastností není funkční pro změnové čtení ze serveru. Je však funkční pro periodické čtení a zápis a pro změnový zápis na server.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice