Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmNumber (Číslo)

Popis:
Objekt představuje jednu numerickou hodnotu typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single nebo Double. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ze skriptu a může být také sdílena pomocí DDE jinými aplikacemi.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je mnohem lepší pro data aplikace používat objekt PmData.

 
V objektu PmNumber lze založit objekt PmNumberLim, který umožňuje definovat dolní mez/horní mez dané proměnné. Objektů PmNumberLim může být v objektu PmNumber více. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
DdeClientEnabled Povolení/zákaz sdílení dat pomocí DDE
Dt Datový typ
GetDtS Textový identifikátor datového typu
IsReadOnly Zjistí, zda objekt je jen pro čtení
Title Popis objektu
Unit Jednotka hodnoty objektu
Value Numerická hodnota tohoto objektu
Události:
onValueWrite Vyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Číslo Nastavení parametrů hodnoty
DDE Definování podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice