Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dt - vlastnost objektu PmNumber

Popis:
Datový typ hodnoty tohoto objektu
Syntaxe:
Dt As Integer
Volání:
n = oNumber.Dt
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Datový typ" tohoto objektu.

Vlastnost vrací datový typ jako číslo. Seznam datových typů a jim přiřazených čísel viz Datové typy VBScript.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice