Update cookies preferences
Promotic

Bar - vlastnost objektu PmgBarBox

Popis:
Vrací referenci na interní objekt PmgBar.
Syntaxe:
Object Bar
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastavení hodnoty a mezních hodnot. Předpokládá se, že proměnná oBarBox je nastavena na objekt typu PmgBarBox.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBarBox = pMe.Items("/BarBox0");
oBarBox.Bar.Value = 100;
oBarBox.Bar.ValueMin = 50;
oBarBox.Bar.ValueMax = 1000;
© MICROSYS, spol. s r.o.