Promotic

Bar - właściwość obiektu PmgBarBox

Opis:
Zwraca odniesienie do wewnętrznego obiektu PmgBar.
Składnia:
Object Bar
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawienie wartości i wartości granicznych. Wychodzimy z założenia, że zmienna oBarBox jest ustawiona na obiekt typu PmgBarBox.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBarBox = pMe.Items("/BarBox0");
oBarBox.Bar.Value = 100;
oBarBox.Bar.ValueMin = 50;
oBarBox.Bar.ValueMax = 1000;
© MICROSYS, spol. s r. o.