Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Stop - metoda objektu PmiWAnimate

Popis:
Zastaví přehrávanou sekvenci animace.
Syntaxe:
Stop
Volání:
oAnimate.Stop
Poznámka:
Viz Příklad1 u metody Play.

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice