Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWAnimate (Video přehrávač)

Popis:
Viz: PmiWAnimate - Podrobný popis objektu
 
Grafický prvek slouží pro přehrávání multimediálních souborů (*.avi,*.mpg,*.wmv,divx,...). Přehrávají se i se zvukem všechny multimediální soubory, pro které je nainstalován příslušný video dekodér (dekodéry nejsou instalovány systémem PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
Play Přehraje animaci
Seek Zobrazí jeden obrázek animace
Sound Povolí přehrávání zvuku
Stop Zastaví přehrávanou animaci
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Animate Vlastnosti videa.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice