Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiWAnimate - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmiWAnimate
 

Tento prvek je Okenní prvek.

Pro jednoduché animace je lepší použít grafický prvek PmiAnimImage, který slouží k přehrávání animovaného GIF souboru. Tento prvek nevyžaduje instalaci video dekodéru, je obecnější a bez problému funguje jak v lokálních obrazech tak i Web obrazech.

 
Grafický prvek může běžet ve dvou módech:
- Typ přehrávání=Multimediální: pro přehrávání všech video souborů. Omezení:
- není podporována transparentnost
- není podporována událost PmiItem.onMousePress
- Typ přehrávání=Jednoduché: pro přehrávání jednoduchých *.avi souborů. V tomto módu je podporována průhlednost (transparentnost) barvy pozadí *.avi souboru, pokud je takto soubor vytvořen. Takovému AVI souboru lze v prvku nastavit konfigurátor Barva pozadí. Omezení:
- nejsou zobrazovány *.avi soubory s více než jednou videostopou.
- celkem může mít *.avi soubor nejvíce dvě stopy.
- pokud soubor obsahuje i zvukovou stopu, pak není přehrána.
- soubor musí být buď nekomprimovaný nebo komprimovaný RLE8 kompresí.
- grafický prvek je zobrazen pouze ve velikosti, v jaké byl zkonstruován.

Pokud tento grafický prvek neumí přehrát *.avi soubor, pak se objeví v atributech v okně konfigurace tohoto prvku nápis NEZOBRAZITELNÉ.

 
Tento grafický prvek standardně nelze použít pro přehrávání streamovaného videa například z průmyslové kamery. Pro tento typ přehrávání viz Jak používat kamery v systému PROMOTIC.
 
Grafický prvek neobsahuje samotná data z daného souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice