Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiWAnimate - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmiWAnimate
 

Tento prvek je Okenní prvek.

Pro jednoduché animace je lepší použít grafický prvek PmiAnimImage, který slouží pro zobrazení animovaného GIF souboru. Tento prvek nevyžaduje instalaci video dekodéru, je obecnější a bez problému funguje jak v lokálních obrazech tak i Web obrazech.

 
Grafický prvek může běžet ve dvou módech:
- Typ přehrávání=Multimediální: pro přehrávání všech video souborů. Omezení:
- není podporována transparentnost
- není podporována událost PmiItem.onMousePress
- Typ přehrávání=Jednoduché: pro přehrávání jednoduchých *.avi souborů. V tomto módu je podporována průhlednost (transparentnost) barvy pozadí *.avi souboru, pokud je takto soubor vytvořen. Takovému AVI souboru lze v prvku nastavit konfigurátor Barva pozadí. Omezení:
- nejsou zobrazovány *.avi soubory s více než jednou videostopou.
- celkem může mít *.avi soubor nejvíce dvě stopy.
- pokud soubor obsahuje i zvukovou stopu, pak není přehrána.
- soubor musí být buď nekomprimovaný nebo komprimovaný RLE8 kompresí.
- grafický prvek je zobrazen pouze ve velikosti, v jaké byl zkonstruován.

Pokud tento grafický prvek neumí přehrát *.avi soubor, pak se objeví v atributech v okně konfigurace tohoto prvku nápis NEZOBRAZITELNÉ.

 
Tento grafický prvek standardně nelze použít pro přehrávání streamovaného videa například z průmyslové kamery. Pro tento typ přehrávání viz Jak používat kamery v systému PROMOTIC.
 
Grafický prvek neobsahuje samotná data z daného souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice