Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sound - metoda objektu PmiWAnimate

Popis:
Povoluje/zakazuje přehrávání zvuku.
Syntaxe:
Sound(sParams As String)
Volání:
oAnimate.Sound "enabled:yes"
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry způsobu přehrání zvuku. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "enabled:yes;".
"enabled:xxx;" (nepovinné) - Povoluje/zakazuje přehrávání zvuku.
yes (přednastaveno) - Povoluje přehrávání zvuku. Zvuk je přehráván jen, pokud je zapnuta volba Typ přehrávání na Multimediální.
no - Zakazuje přehrávání zvuku.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice