Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seek - metoda objektu PmiWAnimate

Popis:
Zobrazí jeden obrázek animace určený parametrem nIndex.
Syntaxe:
Seek(nIndex As Long)
Volání:
oAnimate.Seek nIndex
Parametry:
nIndex(Long) Index obrázku (0=první, -1=poslední obrázek)
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice