Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type3D - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Typ třírozměrnosti plochy oblasti grafu.
Syntaxe:
Type3D As Long
Volání:
oTrendArea.Type3D = n
Hodnoty:
0 - žádná třírozměrnost
1 - plocha grafu vystouplá
2 (přednastaveno) - plocha grafu zanořená
3 - 3D obrys
4 - jednoduchý obrys
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ třírozměrnosti" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice